Návod "DZS Elektronika" - page 29

© 2013 Didaktik s. r. o.
27
2.3. Charakteristika polovodičových diod
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
2
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
14
1
Modul Si - dioda
1
Zdroj napětí
1
Modul 500Ω
5
Spojovací vodiče
1
Osciloskop
Po představení napěťové a proudové křivky v 2. 2 stačí u moderních osciloskopů přepojení na provoz X-Y,
abychom zjistili charakteristiku. Pro lepší pochopení průběžného napětí u křemíku, provedeme trošku přesnější
nastavení.
Schéma :
Pokus :
křemíková dioda není ještě zasunuta. Střídavé napětí připojíme na kanál 2 (X), zesílení na 0,5 V/DIV
kalibrovaně nastavené a střídavé napětí změnit tak, že přesně 5 dílků vlevo a vpravo od středu obrazovky překrývá
(tedy 2,5 V špičkové hodnoty). Nyní zastrčíme křemíkovou diodu a zesílení Y správně nastavíme. Je vidět, že tok
proudu již není ve středu, nýbrž je odsazen okolo probíhajícího napětí doprava.
Výsledek :
záporná půlperioda je uzavřena, v kladné půlperiodě stoupá, po překročení probíhajícího napětí,
lineárně velikost proudu s napětím.
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...161
Powered by FlippingBook