Návod "DZS Elektronika" - page 30

© 2013 Didaktik s. r. o.
28
2.4. Germanium a křemík jako základní materiál
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
2
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
1
Zdroj napětí
4
Spojovací vodiče
1
Modul 500Ω
1
Měřicí přístroj 3 mA=
1
Zdroj horkého vzduchu
1
Ge-dioda
1
Si-dioda
2
Krokosvorka s banánkem
Na počátku polovodičové techniky bylo používáno germanium jako základní materiál, protože bylo
jednodušší získat ho v čisté podobě a cílevědomě dotovat. Později byl křemík zvládnutý technologicky a začal být
upřednostňován. Proč, to by nám měl ukázat následující pokus.
Schéma :
Do krokosvorek připojíme nejdříve Ge-diodu a pak Si-diodu v uzavřeném směru (kroužkové značení vždy
na záporné straně, tedy při přisvorkování nahoře).
1. pokus :
změříme proud v závěrném směru pomocí digitálního multimetru.
Výsledek :
žádný proud u Si, 5 µA u Ge. Odpor 500
má zabránit, aby při nechtěném opačném přepólovaní (v
propustném směru) nedošlo ke zničení diod.
2. pokus :
Ge-diodu nahřejeme horkým vzduchem.
Výsledek :
proud v závěrném směru stoupá podle zahřátí na několik stovek µA
3. pokus :
Si-diodu nahřejeme horkým vzduchem.
Výsledek :
proud v závěrném směru stoupá na 1, možná 2 µA.
Poznatek :
křemík je teplotně podstatně stabilnější než germanium a proto je jako základní materiál pro polovodiče
vhodnější.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...161
Powered by FlippingBook