Návod "DZS Elektronika" - page 31

© 2013 Didaktik s. r. o.
29
2.5. Svítící dioda (LED)
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
1
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
16
1
Modul LED - dioda
1
Zdroj napětí
4
Spojovací vodiče
1
Modul 500Ω
1
Měřicí přístroj 10 V=
1
Měřící přístroj 10 mA=
Svítící dioda (LED -
L
ihgt
E
mitting
D
iode) se chová podobně jako Si-dioda, vysílá ale při otevření navíc
světlo. Svítící dioda není ale tak robustní jako Si-dioda a její smysluplné nasazení podmiňuje několik skutečností.
Schéma :
1. pokus :
LED diodu několikrát přepólujeme, aby bylo zřejmé uzavření a otevření průtoku proudu. Napětí nesmí
být v žádném případě zvyšováno, jinak může být přechod PN v závěrném směru zničen !
2. pokus :
při zapojení diody v propustném směru se změří velikost proudu. Napětí přitom snižujeme, aby ale ještě
zřetelně svítila.
Výsledek :
již od 2 mA je vidět zřetelné svícení LED, což ukazuje na minimální spotřebu proudu.
3. pokus :
voltmetr ukazuje svorkové napětí na LED.
Výsledek :
jmenovité napětí na světelné diodě : 1,7 - 1,9 V. Rozdíl mezi provozním a jmenovitým napětím musí být
zachycen odporem, v našem případě musí tedy odpor 500 ohm pojmout asi 4,2 V.
Z toho plyne : Intenzita proudu I = U : R = 4,2 V : 500
= 0,008 A (dokázat měřením!)
Bez předřazeného odporu je intenzita proudu omezována jen nepatrným odporem přívodů, ampérmetru a
zdroje napětí. To znamená, že intenzita proudu vzrůstá až do zničení diody. LED nesmí být nikdy připojena bez
odporu na napětí. Předřazený odpor musí být dimenzován tak, aby LED procházel proud maximálně 20 mA.
Příklad pro provozní napětí 10 V
: jmenovité napětí může být odečteno. R = (10 - 1,8) V : 0,02 A = 410
Odkaz
: Stejně jako u 2. 3 může být charakteristika LED znázorněna. Střídavé napětí smí být nastaveno jen na
3,5V kvůli ochraně LED. CH2 na 1V/DIV dává pak časovou přímku přes celou obrazovku. CH1 nastavit rovněž na
1V/DIV. Z obrazovky lze přímo odečíst jmenovité napětí ve voltech.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...161
Powered by FlippingBook