Návod "DZS Elektronika" - page 32

© 2013 Didaktik s. r. o.
30
2.6. Zenerova dioda
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
1
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
15
1
Modul Zenerova dioda
1
Zdroj napětí
4
Spojovací vodiče
1
Modul 500Ω
1
Měřicí přístroj 30 V=
1
Měřící přístroj 30 mA=
Zatímco Si-dioda musí mít dostatečně vysoké špičkové napětí, aby dané napětí přečkala bez škod, je
Zenerova dioda tak zhotovena, že při určitém napětí v závěrném směru "prorazí".
Schéma :
1. pokus :
Zenerova dioda je zapojena v propustném směru. Stejnosměrné napětí je pomalu zvyšováno a oba
přístroje pozorujeme.
Výsledek :
od 0,7 V začíná procházet proud, vzrůstající s daným napětím. Svorkové napětí na Z-diodě zůstává
0,7V-0,8V. V propustném směru zjišťujeme u Z-diody stejné chování jako u Si-diod.
2. pokus :
Z-dioda je zapojena v závěrném směru (otočit o 180 o šipku obrátit nahoru). Opět je dané stejnosměrné
napětí od nuly pomalu zvyšováno.
Výsledek :
asi do 4 V neproudí žádný proud. Nad 4 V stoupá velikost proudu s napětím. Napětí na Z-diodě
zůstává 4 - 5 V, i když je napětí zdroje zvýšeno až na 12 V.
Poznatek :
Z-dioda má v závěrném směru určité průrazné napětí. Toto napětí na diodě zůstává i přes vyšší
provozní napětí takřka konstantní.
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...161
Powered by FlippingBook