Návod "DZS Elektronika" - page 33

© 2013 Didaktik s. r. o.
31
2.7. Zenerova dioda při střídavém napětí
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
2
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
15
1
Modul Zenerova dioda
1
Zdroj napětí
7
Spojovací vodiče
1
Modul 500Ω
1
Měřicí přístroj 10V
1
Osciloskop
Střídavé napětí je vedeno na kanál 2, abychom zjistili jednoduchým přepnutím na provoz X-Y
charakteristiku. Snížení napětí, přímo úměrné velikosti proudu na ohmickém odporu ukazuje kanálem 1 průběh
proudu.
Schéma :
Pokus :
nastavení obou kanálů na 2V/DIV dává správnou výšku křivek. Proudová křivka by měla být o trochu nižší
než napěťová. Střídavé napětí je od nuly postupně pomalu zvyšováno. Dokud nedosáhneme průrazného napětí,
vypadají křivky stejně jako u Si -diody. Při překročení průrazného napětí dochází k mírnému zvlnění na dosud
přímkové části. Při zjištění tohoto zvlnění měříme střídavé napětí. Když dosáhne např. 2,8 V
eff
, znamená to tedy
napětí
2. 8,2
eff
V
= 3,9 V maximálního napětí. Napětí zvýšíme až do cca 6 V
eff
.
Výsledek :
je vidět průraz v závěrném směru.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...161
Powered by FlippingBook