Návod "DZS Elektronika" - page 34

© 2013 Didaktik s. r. o.
32
2.8. Charakteristika Zenerovy diody
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
2
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
15
1
Modul Zenerova dioda
1
Zdroj napětí
1
Modul 100Ω
5
Spojovací vodiče
1
Osciloskop
Charakteristika umožňuje současné měření průběžného i průrazného proudu, které však předpokládá
voltové cejchování.
Schéma :
Pokus :
jako vždy při charakteristice je použito zásobovací napětí pro horizontální vychylování(CH2 v provozu X-
Y). Zesílení z kanálu 2 nastavíme kalibrovaně na 2V / DIV. Napětí nastavíme na asi 7,1 V
eff
,což dává 10 V
špičkového napětí. Potom bude horizontální osa vlevo i vpravo vždy 5 dílků dlouhá, a každý dílek znamená 2 V.
Výsledek :
vzestupná přímka vpravo začíná u 0,8 V, což je propouštěcí napětí. Padající přímka vlevo (průraz)
začíná (např. ) u -4,4V, což je průrazné napětí.
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...161
Powered by FlippingBook