Návod "DZS Elektronika" - page 35

© 2013 Didaktik s. r. o.
33
2.9. Ochrana před zvýšeným napětím
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
1
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
15
1
Modul Zenerova dioda
1
Zdroj napětí
4
Spojovací vodiče
1
Modul s objímkou E 10
1
Žárovka 10 V; 0,05 A; E10
1
Modul indikátoru zvýš. napětí
1
Modul vypínač
1
Měřicí přístroj 30 V=
1
Měřící přístroj 30 mA=
Schéma :
Zenerovy diody mohou být nasazeny k ochraně přístrojů před nebezpečným zvýšením napětí, které
málokdy může nastat, ale poškodilo by přístroje. V tomto pokuse nahrazuje žárovečka pojistku. Rozsvícení
žárovečky znamená, že se pojistka zvýšeným napětím zničí (t.j. roztaví anebo odstaví, tedy v každém případě
vypne). Chráněný přístroj, který v tomto případě nesmí dostat více jak 7V, je zastoupen indikátorem zvýšeného
napětí.
1. pokus :
Zenerova dioda ještě není zasunuta. Při sepnutém
spínači zvyšujeme pomalu napětí od nuly na 10V. Vidíme, že
indikátor se asi při 7V rozsvítí a tím signalizuje nedovolené zvýšení
napětí.
2. pokus :
stejnosměrné napětí nastavíme na 12V až 15V (sepnout
spínač). Při sepnutí spínače svítí indikátor zvýš. napětí, avšak ne
žárovečka. To znamená, že zvýšené napětí sice poškozuje přístroj,
ale pojistka nepůsobí. Pojistky nejsou skoro nikdy provozovány na
hranicích jejich jmenovitého proudu, proto převýšené napětí
nevyvolává ještě potřebný spouštěcí proud.
3. pokus :
při vypnutém spínači bude nyní Zenerova dioda
zapojena v závěrném směru. Bude-li spínač sepnut, rozsvítí se
žárovečka a ukazuje na odpojení pojistkou, indikátor zvýšeného
napětí se ale nerozsvítí.
Bez Zenerovy diody :
zvýšené napětí, avšak žádný zvýšený proud.
Se Zenerovou diodou :
zvýšenému napětí je zabráněno pojistkou.
Vysvětlení :
asi od 5V nastane průraz Zenerovy diody a tím je dosaženo krátkého spojení, které vede k odstavení
pojistkou. Průrazné napětí Zenerovy pojistky musí tedy nastat mezi normálním provozním napětím a nebezpečně
zvýšeným napětím.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...161
Powered by FlippingBook