Návod "DZS Elektronika" - page 36

© 2013 Didaktik s. r. o.
34
2.10. Základní pokus stabilizace napětí
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
3
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
15
1
Modul Zenerova dioda
1
Zdroj napětí
1
Modul odporu 10 kΩ
4
Spojovací vodiče
1
Měřicí přístroj 30 V=
1
Modul odporu 500Ω
1
Modul odpor kΩ
1
Modul objímky E10
1
Žárovka 10V/0,005 A, E10
Schéma :
Z-diody mají své místo tam, kde má být napětí udrženo a nepřekročeno. Úkol, i přes stoupající vstupní
napětí udržet konstantní výstupní napětí, nazýváme "stabilizace napětí".
Pomocí tranzistoru a tyristoru (viz část EL7) můžeme dosáhnout lepších výsledků než v tomto základním
pokusu, který používá jen jeden předřadný odpor.
Pokus :
1. pokus :
Jako předřadný odpor R zapojíme nejdříve odpor 1 kΩ. Zenerovu diodu ještě nepřipojujeme! Při změně
napětí zdroje mezi 6V a 10V se mění také výstupní napětí na odporu R.
2. pokus :
Zasuneme Zenerovu diodu. Přestože opět měníme vstupní napětí mezi 6V a 10V, výstupní napětí se
prakticky nemění.
3. pokus :
Také změnou hodnoty odporu R (vyzkoušet 500Ω a 10kΩ) se výstupní napětí mění jen nepodstatně.
Upozornění :
Jakou funkci má jako předřadný odpor sloužící žárovečka? Musí na ni připadnout rozdíl mezi
vstupním napětím a průrazným napětím z-diody. Bez tohoto předřadného odporu by byla Zenerova dioda
zvýšeným proudem zničena.
Poznatek :
Zenerovy diody jsou důležitým stavebním prvkem pro stabilizační zapojení.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...161
Powered by FlippingBook