Návod "DZS Elektronika" - page 37

© 2013 Didaktik s. r. o.
35
2.11. Křemíková dioda chrání před přetížením
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
2
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
14
1
Modul křemíková dioda
1
Zdroj napětí
2
Spojovací vodiče
1
Měřicí přístroj 10 V=
1
Modul odporu 500Ω
1
Modul indikátoru zvýš. napětí
Schéma :
V technice se všechno využije. Dokonce průrazné napětí si-diody (0,7V) můžeme využít k zabránění škod.
Měřící zařízení ručkových přístrojů jsou většinou velmi citlivá a ukazují často již při 100 mV plnou výchylku. Měřící
zařízení může být přetíženo až do desetinásobku jmenovité hodnoty. Avšak již napětí např. 3V by bylo
30násobkem a mohlo by měřící zařízení poškodit. Paralelně zapojená si-dioda zabrání poškození : pod 0,5V
bezpečně uzavírá a proud může bez překážky proudit přes měřící zařízení. Nad 0,7V propustí dioda proud, udrží i
při vyšších napětích jen jejich průtokové napětí a protože je k měřícímu přístroji paralelně zapojena, nemůže na
něm vzniknout žádné vyšší napětí. Rozdíl k vstupnímu napětí přebere předřadný odpor.
1. pokus :
Obě diody zpočátku nepřipojíme. Vstupní napětí zvýšíme z 0V na 12V.
Výsledek :
Indikátor zvýšeného napětí svítí a ukazuje na nebezpečné napětí.
2. pokus :
Nyní zapojíme levou si-diodu podle plánku.
Výsledek :
Indikátor zvýšeného napětí zhasne, protože při 0,7V (sníženého si-diodou) nemůže svítit. Byla by i při
přepólování (plus dole, mínus pól nahoře) ochrana účinná? Měřící přístroje bývají často z nepozornosti opačně
zapojeny! A při nule ve středu stupnice jsou obě polarity možné! Co by se mělo udělat?
3. pokus :
Indikátor zvýšeného napětí se otočí o 180 stupňů (šipkou nahoru). Pólování stejnosměrného napětí se
vymění. Zastrčíme druhou si-diodu.
Výsledek :
Opačně připojená dioda chrání při obráceném pólování.
Poznatek :
Před nebezpečně zvýšeným napětím nad 0,7V může chránit protisměrně zapojený pár diod.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...161
Powered by FlippingBook