Návod "DZS Elektronika" - page 38

© 2013 Didaktik s. r. o.
36
2.12. Zkoušečka polarity
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
1
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
16
2
Modul LED dioda
1
Zdroj napětí
4
Spojovací vodiče
1
Modul odporu 500Ω
1
Modul přepínače pólů
1
Modul ukazatele směru proudu
1
Nízkofrekvenční generátor
Schéma :
Existují zkoušečky napětí se dvěmi zkoušecími hroty, s jejichž pomocí je možno zjistit polaritu zdroje
stejnosměrného napětí anebo výskyt střídavého napětí. V tomto modelovém pokuse představuje horní řada
modulů jeden hrot zkoušečky, spodní řada modulů s diodami druhý hrot zkoušečky. Který pól stejnosměrného
napětí je na dolním hrotu? Jak se pozná střídavé napětí? Aby bylo možno jednoduše a rychle střídat polaritu zdroje
použijeme pólový přepínač. Polarita bude ukázána svítícími diodami, přičemž červená označuje kladný pól.
1. pokus :
Kladný pól nahoře, záporný dole. U které diody musí být znaménko mínus?
2. pokus :
Kladný pól dole, záporný pól nahoře. U které diody musí být znaménko plus?
3. pokus :
Nyní budeme co nejrychleji měnit polaritu zdroje, aby byl znázorněn střídavý proud. Odkud zjistíme
střídavý proud?
4. pokus :
Pomocí nízkofrekvenčního generátoru můžeme instruktivně ukázat na přechod k 50 Hz střídavému
napětí. K tomu nahradíme pólový přepínač nízkofrekvenčním generátorem. Z počátečních 0,5 Hz pomalu
zvyšujeme frekvenci na 50 Hz.
5. pokus :
Toto zapojení se dvěmi LED diodami a předřazeným odporem je také v modulu ukazatele směru
proudu. Tento ukazatel směru proudu nyní zapojíme samostatně na nízkofrekvenční generátor.
Poznatek :
Pomocí dvojice antiparalelně zapojených LED diod můžeme zjistit směr proudu v proudovém okruhu.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...161
Powered by FlippingBook