Návod "DZS Elektronika" - page 39

© 2013 Didaktik s. r. o.
37
3. Tranzistory I
Pokusy této části mají pomoci k jednoduchému a přehlednému uvedení do této problematiky. Hlavní
témata jsou tato :
objasnění činnosti tranzistoru
bázový proud umožňuje kolektorový proud
tranzistor jako proudový zesilovač
tranzistor jako zvukový zesilovač
Zapojení jsou i v této části naplánovány tak, aby celá řada pokusů mohla být provedena bez větších časových
ztrát. Nenáročný přechod k dalšímu pokusu má přednost před krásou jednotlivých pokusů.
Když nelze rychle přejít k dalšímu pokusu, mohou být zapojení jistě lehce korigována, např. výměnou
nepoužitelných modulů za přímé vedení.
Pro vzdělávací stupně, pro které tento úvod nabízí příliš málo látky, doporučujeme pokračování částí
"Tranzistor II". Pokusy této 7. části nevyžadují žádné další moduly.
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...161
Powered by FlippingBook