Návod "DZS Elektronika" - page 41

© 2013 Didaktik s. r. o.
39
3.1.2. Tranzistor jako dvojitá dioda (PNP)
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
1
Modul tranzistoru PNP, báze vlevo
1
Zdroj napětí
2
Spojovací vodiče
1
Modul přímé vedení
2
Modul objímky E10
2
Žárovka 10V/0,05 A, E10
Schéma :
Tranzistory mohou být také zhotoveny v postupnosti oblastí P-N-P. Potom jsou výsledky pokusů tomu
odpovídající opačné.
1. pokus :
Lampička svítí s kladným pólem na kolektoru a záporným na bázi.
2. pokus :
Lampička svítí s kladným pólem na emitoru a záporným na bázi.
Poznatek :
1. Tranzistor je zdánlivě sestaven ze dvou diod zapojených do série, přičemž obě šipky ukazují dovnitř.
2. Šipka na tranzistorovém symbolu ukazuje směr průchodu na diodu báze-emitor. Ukazuje proto u
tranzistoru NPN z báze na emitor, u PNP opačně.
Upozornění z 3. 1. 1. platí beze změny i pro tranzistor PNP.
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,...161
Powered by FlippingBook