Návod "DZS Elektronika" - page 42

© 2013 Didaktik s. r. o.
40
3.2. Bázový proud umožňuje kolektorový proud
3.2.1. Bázový proud umožňuje kolektorový proud (NPN)
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
1
Modul tranzistoru NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
2
Spojovací vodiče
1
Modul přímé vedení
1
Modul objímky E10
1
Žárovka 10V/0,05 A, E10
1
Modul baterie 1,5V
1
Modul odporu 1kΩ
1
Měřící přístroj 100 mV=
Schéma :
Pokusy 3. 1. ukazují, že se tranzistor zdánlivě chová jako dvojitá dioda se sériově spojenými diodami v
protisměru. Přechod proudu ve směru kolektor-emitor by měl být přitom nemožný, protože při každé polaritě zdroje
jedna z obou diod je zapojena v závěrném směru.
V roce 1948 ale bylo objeveno, že přece jen proud kolektor-emitor je možný. Objevení tohoto
tranzistorového efektu si nyní zopakujeme.
Zapojení :
Zapojení bude vytvořeno bez modulu baterie. Podle očekávání zůstane žárovečka tmavá, protože
nemůže proudit žádný proud kolektor-emitor.
1. pokus :
Modul baterie připojíme dle znázorněné polarity. (Kladný pól na bázi, dioda báze-emitor je zapojena v
propustném směru!)
Výsledek :
Žárovečka svítí! Proud báze-emitor umožňuje proud kolektor-emitor!
2. pokus :
Modul baterie otočíme o 180 o (mínus na bázi). Že žárovka nesvítí není žádný div, protože pro tuto
polaritu je dioda báze-emitor zapojena v závěrném směru!
3. pokus :
Zapojením miliampérmetru do obou označených pozic naměříme proud báze-emitor (asi 0,7 mA) a
proud kolektor-emitor (asi 48 mA). To, že slovo emitor používáme u obou proudů, bude v budoucnu neplatné.
Poznatek :
Nepatrný bázový proud umožňuje silný kolektorový proud. Zesílení je asi 60násobné.
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,...161
Powered by FlippingBook