Návod "DZS Elektronika" - page 43

© 2013 Didaktik s. r. o.
41
3.2.2. Bázový proud umožňuje kolektorový proud (PNP)
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
20
1
Modul tranzistoru PNP, báze vlevo
1
Zdroj napětí
2
Spojovací vodiče
3
Modul přímé vedení
1
Modul objímky E10
1
Žárovka 10V/0,05 A, E10
1
Modul baterie 1,5V
1
Modul odporu 1kΩ
1
Měřící přístroj 100 mV=
Schéma :
Tranzistor PNP musí být opačně připojený než NPN tranzistor.
Rozvaha :
Aby mohl téct bázový proud, musí být přechod NP připojený v propustném směru, tedy mínus na bázi a
plus na emitoru. Aby vstupní proud pronikající z emitoru do báze byl převeden ke kolektoru, musí být na kolektoru
negativní napětí, čímž je také dáno pólování 10 V provozního napětí.
Pokus :
1. Při přesné stejné polarity podle zapojovacího schéma svítí žárovečka.
2. Při opačném pólování baterie nemůže proudit ani bázový ani kolektorový proud.
Poznatek :
U tranzistorů PNP musí být minusový pól provozního napětí napojen na kolektor. Bázový proud může
proudit jen od emitoru k báze.
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,...161
Powered by FlippingBook