Návod "DZS Elektronika" - page 44

© 2013 Didaktik s. r. o.
42
3.3. Jen jeden zdroj napětí pro bázový i kolektorový proud
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
20
1
Modul tranzistoru NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
2
1
Modul odporu 10kΩ
2
Spojovací vodiče
4
Modul přímé vedení
1
Modul objímky E10
1
Žárovka 10V/0,05 A, E10
Schéma :
Pokus 3. 2. mohl vzbudit dojem, že bázový proud musí být vyráběn jedním samostatným zdrojem napětí.
To, že to tak sice může být, ale nemusí, ukazuje tento pokus. Jeden jediný zdroj napětí dodává jak bázový tak i
kolektorový proud.
Pokus :
1. Po zapojení podle schéma musí žárovečka svítit.
2. Odstraněním přímého vedení L je bázový proud přerušen. Jako důsledek zmizí kolektorový proud.
3. Odhad proudů ukazuje : bázový proud má hodnotu 1 mA (10 V : 10 000Ω), kolektorový je 50 mA.
1...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,...161
Powered by FlippingBook