Návod "DZS Elektronika" - page 45

© 2013 Didaktik s. r. o.
43
3.4. Světlo způsobuje poplach
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
1
Modul tranzistoru NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
6
1
Modul odporu LDR
2
Spojovací vodiče
4
1
Modul proměnného odporu 10kΩ
1
Modul objímky E10
21
1
Modul bzučáku
1
Žárovka 10V/0,05 A, E10
1
Modul odporu 1kΩ
3
Modul přímé vedení
1
Kapesní svítilna
Schéma :
Odpor LDR řídí bázový proud tranzistoru a to svou, na osvitu závislou hodnotou odporu. Ve tmě neproudí
dostatek bázového proudu, který by způsobil vodivost tranzistoru. Jestliže dopadne světlo na LDR odpor, stoupne
bázový proud i kolektorový proud tranzistoru.
Zapojení :
Provedeme zapojení podle schéma. Nejdříve zapojíme žárovečku před kolektor tranzistoru, vyzkoušíme
funkčnost. Bázový proud protéká od kladného pólu přes odpor LDR na stavitelný odpor 10kΩ, který umožní
přizpůsobení začátku poplachu na požadovanou intenzitu osvětlení. Kromě toho může také být změněno dané
napětí. Odpor 1 kΩ chrání bázi před chybným zapojením.
1. pokus :
LDR dobře zakryjeme, čímž žárovečka nesvítí. Jestliže nyní bude LDR osvětlen musí se žárovečka
rozsvítit, protože větší bázový proud tranzistor "otevře".
2. pokus :
Žárovečku nahradíme bzučákem. Odporová hodnota a dané napětí musí být eventuelně znovu
přizpůsobeny. Když nyní dopadne světlo na LDR, dojde ke spuštění poplachu.
Poznatek :
LDR mění svoji odporovou hodnotu mezi tmou a osvětlením tak silně, že tranzistor ve tmě uzavírá a při
osvitu je ,,otevřen".
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,...161
Powered by FlippingBook