Návod "DZS Elektronika" - page 46

© 2013 Didaktik s. r. o.
44
3.5. Bázový dělič napětí
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
1
Modul tranzistoru NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
4
1
Modul proměnného odporu 10kΩ
2
Spojovací vodiče
2
1
Modul odporu 10kΩ
1
Modul objímky E10
3
Modul přímé vedení
1
Žárovka 10V/0,05 A, E10
1
Modul odporu 1kΩ
Schéma :
Velmi přesné nastavení bázového proudu dosáhneme bázovým děličem napětí.
Zapojení :
Provedeme zapojení dle schéma. Celkové napětí 10 V je rozděleno děličem napětí. Na bázi a emitor
působí částečné napětí od proměnného odporu a vyvolá bázový proud. Odpor 1 kΩ chrání bázi před chybným
zapojení.
1. pokus :
Otočný knoflík proměnného odporu otočíme zcela na začátek proti směru hodinových ručiček. Jeho
odpor je nula, proto je i jeho částečné napětí nula. Nevzniká žádný bázový ani kolektorový proud.
2. pokus :
Otočný knoflík odporu otáčíme ve směru pohybu hodinových ručiček. Jeho hodnota odporu a tím i
částečné napětí se zvětšují. Tím také stoupá bázový proud. S ním bude větší i kolektorový proud.
Poznatek :
Vhodným bázovým rozdělovačem napětí můžeme nastavit kolektorový proud mezi nulou a maximální
hodnotou.
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,...161
Powered by FlippingBook