Návod "DZS Elektronika" - page 47

© 2013 Didaktik s. r. o.
45
3.6. Ochrana proti vloupání dotykovým drátem
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
1
Modul tranzistoru NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
21
1
Modul bzučáku
4
Spojovací vodiče
2
1
Modul odporu 10kΩ
4
Modul přímé vedení
1
Modul odporu 1kΩ
Schéma :
Velmi jednoduché poplašné zařízení můžeme ukázat na modelu, v němž jsou tenké drátky navzájem
spojené (zkroucené). Jestliže dojde k rozdělení "dotykových drátků", spustí poplach.
Zapojení :
Provedeme zapojení podle schéma. Díl děliče napětí, který je pro bázový proud rozhodující, sestává
nyní z "dotykových drátků", pro náš pokus to budou dva vzájemně napojené spojovací vodiče. Protože jejich odpor
se prakticky rovná nule, namůže procházet žádný bázový proud. Nejdříve je třeba "dotykové dráty" propojit, a až
potom připojit napětí!
Pokus :
‘‘Dotykové dráty" oddělíme. Tím stoupne hodnota odporu (teoreticky) na nekonečnou hodnotu. Celé
napětí je nyní na spodním dílu rozdělovače napětím mezi bází a emitorem, tím je tranzistor propojen a bzučák
vydá poplach.
Poznatek :
"Dotykové dráty" mění hodnotu odporu z emisní strany odporu rozdělovače napětí z nuly na
nekonečno, čímž je tranzistor převeden ze stavu uzavřeného do stavu otevřeného.
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,...161
Powered by FlippingBook