Návod "DZS Elektronika" - page 48

© 2013 Didaktik s. r. o.
46
3.7. Automatické osvětlení
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
1
Modul tranzistoru NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
6
1
Modul odporu LDR
2
Spojovací vodiče
4
Modul přímé vedení
1
Modul objímky E10
1
Žárovka 10V/0,05 A, E10
1
Modul odporu 1kΩ
1
Modul odporu 10kΩ
1
Kapesní svítilna
Schéma :
Bázový proud tranzistoru je řízen LDR, čímž je tranzistor otevřen v závislosti na osvětlení.
Zapojení :
Provedeme zapojení podle schéma. Rozdělovač napětí sestává z odporu 10 kΩ a odporu LDR. Ve tmě
je odporová hodnota LDR velká, připadá na něho velká část napětí. Tím protéká bázový proud a žárovečka svítí.
Při dostatečném osvětlení LDR je jeho odpor malý částečné napětí také malé. Protéká jen malý bázový proud a
rovněž malý kolektorový proud.
Pokus :
LDR střídavě osvětlujeme a zastiňujeme. Při zastínění musí žárovečka svítit, při dopadu světla na LDR
musí zůstat žárovečka temná.
Poznatek :
Pomocí LDR jako emitačního odporu dosáhneme spínání, které automaticky po setmění zapojí
osvětlení a při světle zhasne.
1...,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,...161
Powered by FlippingBook