Návod "DZS Elektronika" - page 50

© 2013 Didaktik s. r. o.
48
3.9. Hlásič požáru
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
1
Modul tranzistoru NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
5
1
Modul odporu NTC
2
Spojovací vodiče
21
1
Modul bzučáku
1
Modul odporu 1kΩ
4
1
Modul proměnného odporu 10kΩ
1
Modul objímky E10
1
Žárovka 10 V/0,05 A, E10
4
Modul přímé vedení
Chladící sprej
Zdroj horkého vzduchu
Schéma :
U odporu NTC bude hodnota odporu při zvýšení teploty nižší.
Zapojení :
Provedeme zapojení podle schéma. Proměnný odpor 10 kΩ seřídíme tak, že bzučák se ještě není
slyšet.
Pokus :
Odpor NTC ohřejeme pomocí horkého vzduchu, bzučák se ozve.
Poznatek :
Snížení odporové hodnoty odporu NTC ohřevem můžeme využít jako požární hlásiče.
Upozornění :
Pro urychlení opakování pokusu doporučujeme ochlazení odporu NTC pomocí spreje.
1...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,...161
Powered by FlippingBook