Návod "DZS Elektronika" - page 51

© 2013 Didaktik s. r. o.
49
3.10. Model elektrického teploměru
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
1
Modul tranzistoru NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
5
1
Modul odporu NTC
4
Spojovací vodiče
4
1
Modul proměnného odporu 10kΩ
1
Modul odporu 1kΩ
2
1
Modul odporu 10kΩ
2
Modul přímé vedení
1
Modul objímky E10
1
Žárovka 10 V/0,05 A, E10
1
Měřící přístroj 10 V=
Chladící sprej
Zdroj horkého vzduchu
Schéma :
Aby bylo možno měřit teplotu voltmetrem, musíme mít možnost přeměnit změnu teploty na změnu napětí.
To je možné za pomoci odporu NTC a tranzistoru.
Zapojení :
Provedeme zapojení podle schéma. Odpor NTC a proměnný odpor tvoří bázový dělič napětí. Po zahřátí
klesá hodnota odporu a tím i část napětí na odporu NTC, proměnný odpor dostane více z celkového napětí.
Bázový i kolektorový proud stoupají, čímž vzrůstá svorkové napětí na žárovečce.
Pokus :
Proměnný odpor seřídíme tak, že voltmetr ukazuje asi 5 V napětí. Potom zahřejeme prsty NTC.
Výsledek :
Voltmetr ukazuje větší napětí.
Poznatek :
Pomocí teplotně závislého odporu můžeme přeměnit zvýšenou teplotu na zvýšené napětí.
Upozornění :
Nakonec můžeme demonstrovat měřitelný tepelný rozsah a to pomocí horkého vzduchu a
ochlazovacího spreje.
1...,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,...161
Powered by FlippingBook