Návod "DZS Elektronika" - page 52

© 2013 Didaktik s. r. o.
50
3.11. Indukční napětí řídí tranzistor
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
1
Modul tranzistoru NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
4
1
Modul proměnného odporu 10kΩ
2
Spojovací vodiče
2
1
Modul odporu 10kΩ
3
Modul přímé vedení
1
Modul odporu 1kΩ
1
Modul objímky E10
1
Žárovka 10 V/0,05 A, E10
1
Modul zásuvné cívky, 2x800 závitů
1
Jádro I, krátké
1
Tyčkový magnet
Schéma :
Indukované napětí na cívce může být snadno registrováno. Potřebné nastavení pracovního bodu potřebné
pro úměrné zesílení je dostatečně ozřejměno v části 7. Tento pokus ukazuje pomocí jednoduchých prostředků
problematiku zesílení střídavého napětí a měl by postačovat jako úvod do polovodičové elektroniky.
Zapojení :
Schéma zapojení ukazuje, do bázového okruhu vloženou, cívku s 2x800 závity se zasunutým ocelovým
jádrem. Šrafovaný odpor s 10 kΩ nejdříve odstraníme, čímž nemůže protékat žádný bázový proud.
1. pokus :
Tyčový magnet rychle přiblížíme k ocelovému jádru cívky a po krátké přestávce rychle vzdálíme.
Výsledek :
Při každém z obou pohybů žárovka krátce zasvítí. Vzniká indukované napětí jen u těchto pohybů? Jistě
vzniká při obou pohybech indukované napětí, ale pouze tehdy když vznikne na bázi kladný pól může proudit bází
proud a žárovečka svítit. Analogicky se tranzistor chová, jestliže dáme na bázi a emitor střídavé napětí. Jen jedna z
obou půlperiod může způsobit bázový proud, druhá půlperioda zůstává nečinná. Tím se ukazuje usměrňovací
působení přechodu báze-emitor.
2. pokus :
Nyní zasuneme odpor děliče napětí 10 kΩ. Proměnný odpor nastavíme tak, aby žárovka svítila s asi
poloviční intenzitou. Proudí tedy "stálý bázový proud" a "stálý kolektorový proud". Opět rychle přiblížíme a vzdálíme
tyčkový magnet k cívce.
Výsledek :
Nyní je vidět, že oba indukční nárazy vyvolávají protichůdné napětí! Jedno zesiluje bázový proud a
druhé ho zeslabuje.
Poznatek :
Pomocí bázového stálého proudu můžeme registrovat oba směry střídavého napětí.
1...,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,...161
Powered by FlippingBook