Návod "DZS Elektronika" - page 53

© 2013 Didaktik s. r. o.
51
3.12. NF - zesilovač
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
1
Modul tranzistoru NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
3
1
Modul odporu 47kΩ
4
Spojovací vodiče
11
1
Modul kondenzátoru 10 μF
1
Modul objímky E10
22
1
Modul reproduktoru
1
Žárovka 10 V/0,05 A, E10
1
Modul přímé vedení
1
Nízkofrekvenční generátor
Schéma :
Po úvodu do problémů zesilování si nyní ukážeme praktické nízkofrekvenční zesilování. Kondenzátor
použitý v částech 3. 12 a 3. 13 ještě nebyl vysvětlen. Jestliže tedy nastanou v tomto směru problémy, můžeme jako
přípravu ukázat pokus 4. 9.
Jako zdroj nízké frekvence použijeme NF-generátor (f=1000 Hz). Místo NF generátoru můžeme také použít
technické střídavé napětí (f=50 Hz).
Zapojení :
Zdrojem napětí pro okamžité zesílení potřebného bázového a kolektorového proudu pro tranzistor bude
odpor 47 kΩ. Žárovečka by měla slabě svítit. Kondenzátor 1μF zabraňuje, aby bylo napětí báze přes NF zdroj
zkratováno.
Pokus :
Reproduktor zasuneme nejdříve do pozice 1. Potom zasuneme reproduktor do pozice 2. Zvuk je zřetelně
hlasitější. Výstupní napětí z NF zdroje zvýšíme natolik, aby zvuk vysílaný reproduktorem byl právě ještě slyšet.
Poznatek :
Pokus ukazuje základní požadavky na zesilovač : Oddělení stejnosměrného napětí od zdroje NF
kondenzátorem a výrobu vhodného stálého bázového proudu.
1...,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,...161
Powered by FlippingBook