Návod "DZS Elektronika" - page 54

© 2013 Didaktik s. r. o.
52
3.13. Mikrofonní zesilovač
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
1
Modul tranzistoru NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
3
1
Modul odporu 47kΩ
4
Spojovací vodiče
11
1
Modul kondenzátoru 10 μF
1
Modul objímky E10
22
1
Modul reproduktoru
1
Žárovka 10 V/0,05 A, E10
2
Modul přímé vedení
1
Nízkofrekvenční generátor
1
Modul odporu 500Ω
1
Mikrofon
Schéma :
Pokus ukazuje jednoduché zapojení pro zesílení zvukového vlnění.
Zapojení :
Uhlíkový mikrofon musí být napájen stejnosměrným proudem, který dostane přes odpor 500Ω. Přes
odpor 47 kΩ dostane tranzistor bázový klidový proud pro nastavení pracovního bodu. Žárovka omezuje kolektorový
proud, který by jinak zničil reproduktor. Kromě toho ukazuje názorně nastavení pracovního bodu na asi polovinu
kolektorového napětí. Kondenzátor udržuje na jedné straně stejnosměrný mikrofonní proud mimo bázi a na druhé
straně zabraňuje, aby nebylo bázové předpětí zkratováno přes mikrofon. Jen řečí vyrobený a stejnosměrnému
proudu předaný podíl střídavého proudu mikrofonu se dostane přes kondenzátor na bázi.
Pokus :
Mikrofon připojit dostatečně dlouhým kabelem. Pokud možno pak do něj hovořit z jiné místnosti, aby se
zabránilo zpětné akustické vazbě.
Poznatek :
Mikrofonem vyrobené střídavé napětí je vedeno přes kondenzátor na bázi a emitor tranzistoru.
Zesílený signál je znovu vysílán reproduktorem v obvodu kolektoru.
1...,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,...161
Powered by FlippingBook