Návod "DZS Elektronika" - page 55

© 2013 Didaktik s. r. o.
53
3.14. Řízený tranzistor
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
1
Modul tranzistoru NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
4
1
Modul nastavitelného odporu 10kΩ
4
Spojovací vodiče
2
1
Modul odporu 10 kΩ
1
Modul přímé vedení
1
Modul objímky E10
1
Žárovka 10 V/0,05 A, E10
1
Modul odporu 1 kΩ
1
Měřící přístroj 10 V=
Schéma :
V části 5 (zapojení multivibrátoru) je používán tranzistor jen ve dvou případech : uzavírající anebo řízený.
Tyto stavy si probereme podrobněji.
1. pokus :
Proměnný odpor nastavíme na minimální hodnotu, přičemž tranzistor uzavírá. Jednotlivé měření dávají
:
napětí báze-emitor (2-1) : 0 V
napětí na tranzistoru. (3-1) : 10 V
napětí na žárovečce(4-3) : 0 V
2. pokus :
Proměnný odpor nastavíme na maximální hodnotu, čímž je tranzistor řízen. Jednotlivé měření dávají :
napětí báze-emitor (2-1) : 0,7 V
napětí na tranzistoru. (3-1) : 0,1 V
napětí na žárovečce(4-3) : 9,9 V
Poznatek :
1. Na uzavírajícím tranzistoru je úplné napětí.
2. Napětí báze-emitor řízeného tranzistoru činí 0,7 V
3. Napětí kolektor-emitor řízeného tranzistoru není větší, jak by se dalo očekávat, nýbrž skoro nula!
4. Celé napětí je u řízeného tranzistoru na kolektorovém odporu.
1...,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,...161
Powered by FlippingBook