Návod "DZS Elektronika" - page 57

© 2013 Didaktik s. r. o.
55
4. Kondenzátory
Kondenzátor je také téma z elektrotechniky. Protože ale na základních stupních tyto zákony nejsou zvlášť
zpracovány, na druhé straně nelze kondenzátor v elektrotechnice obejít (pomysleme na blikací obvody oblíbené ve
všech školních stupních), byla uvedena krátká řada pokusů, které zprostředkují názorně znalosti potřebné pro
elektroniku. Tento úsek obsahuje nejenom náročné úvodní pokusy.
Aby nemusely být relativně malé kapitoly roztříštěné, jsou podle názorných poznatků z 4. 1 a 4. 4 obsaženy také
náročné měřící pokusy 4. 2 a 4. 3. 4. 5 a 4. 6 jsou předběžné pokusy k multivibrátorovým zapojením z úseku 5.
Pokusy 4. 7 a 4. 8 jsou věnovány kondenzátoru jako odporu střídavého proudu, přičemž si lze vybrat
přiměřeně k stanoveným cílům mezi zkouškami pozorováním až k induktivnímu zpracování odporových vzorců.
Široký rozptyl v úrovni také uvnitř pokusů má umožnit, aby mohly být pro každý stupeň vypracovány
příslušné poznatky. Základní zapojení poskytují pokusy od 4. 1 až 4. 6, zapojení zbývajících pokusů je velmi
jednoduché a lze je racionálně zvládnout i bez základního zapojení.
1...,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,...161
Powered by FlippingBook