Návod "DZS Elektronika" - page 58

© 2013 Didaktik s. r. o.
56
4.1. Kondenzátor může akumulovat nabíjení
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
3
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
16
1
Modul LED dioda
1
Zdroj napětí
13
1
Modul kondenzátor 1000 μF
4
Spojovací vodiče
1
Modul objímky E10
1
Žárovka 10 V/0,05 A, E10
1
Modul odporu 1 kΩ
1
Modul odpor 500Ω
1
Modul kondenzátor 10000 μF
1
Modul tlačítko
1
Modul spínač
1
Měřící přístroj 30 mA=, nulový bod uprostřed
1
Měřící přístroj 10 mA=
1
Měřící přístroj 10 V=
1
Stopky
Schéma :
Akumulátor elektrického nabíjení se nazývá "KONDENZÁTOR". Tento pokus má názorně ukázat nabití a
vybití kondenzátoru. V 5. části pokusů bude zpracován pomocí nejjednodušších prostředků vliv součinu R. C.
Zapojení podle obrázku. Nabíjecí proudový okruh vede od plus po mínus přes spínač, který má být otevřen před
připojením napětí. Vybíjecí okruh vede ve spodní části kondenzátoru přes tlačítko a žárovku.
1. Spínač je uzavřen (zapojen). Miliampérmetr ukazuje nabíjecí proud, který způsobí rozsvícení LED. Po krátké
době (1 sec) ukáže miliampérmetr nulovou hodnotu proudu a LED zhasne.
Poznatek :
Nabitý kondenzátor uzavírá proud.
2. Spínač je otevřen, potom se stlačí tlačítko. Rozsvícení lampičky ukáže náraz vybíjecího proudu.
3. Ukazatel přístroje s nulovým bodem uprostřed (poloha 1), (30 mA=), který místo přímého vedení může být
zaveden do proudového okruhu, ukazuje opačné směry nabíjecího a vybíjecího proudu.
4. Kondenzátor 1000 mF je nahrazen kondenzátorem 10000 mF. Pokusy 1 - 3 se zopakují.
Voltmetr ukáže, že nabití se uskuteční nejdříve relativně rychle, potom vždy pomaleji. Pokud současně s
uzavřením spínače (kondenzátor musí být úplně vybitý) zapnete stopky a změříte čas potřebný k poklesnutí
nabíjecího proudu na 0,1 mA, obdržíme hodnoty asi 4 sec. při 1000 mF a 40 sec. při 10000 mF. Větší schopnost
akumulace (podle očekávání) vede k delší nabíjecí době. když se nahradí odpor 500Ω za odpor 1 kΩ, dostaneme 6
sec. při 1000 mF a 60 sec. při 10000 mF.
Poznatek :
Doba trvání potřebná pro nabíjení roste se zvětšující se kapacitou a se vzrůstající hodnotou odporu
proudového okruhu.
1...,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,...161
Powered by FlippingBook