Návod "DZS Elektronika" - page 59

© 2013 Didaktik s. r. o.
57
4.2. Směr nabíjecího a vybíjecího proudu
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
13
1
Modul kondenzátor 1000 μF
1
Zdroj napětí
4
Spojovací vodiče
1
Modul přímé vedení
1
Modul ukazatel směru proudu
1
Modul odpor 500Ω
1
Modul kondenzátor 10000 μF
1
Modul přepínač
Schéma :
Směr proudu má při nabíjení a vybíjení kondenzátoru opačný směr.
Pokus :
1. Přepínač se uvede do polohy 1. Levá svítící dioda ukazatele směru proudu se okamžitě rozsvítí, tmavne a
nakonec zhasne. Je-li přepínač uveden do polohy 2, tak se nyní okamžitě rozsvítí pravá svítící dioda, pak
ztmavne a rovněž pohasne.
2. Kondenzátor 1000 μF vyměníme za kondenzátor 10000 μF.
Poznatek :
Nabíjecí proud v kondenzátoru je opačného směru než vybíjecí proud. Doba nabíjecího a vybíjecího
procesu je závislá na velikosti kondenzátoru. Čím je větší odpor v nabíjecím případně vybíjecím okruhu, tím
pomaleji proběhne nabití, případně vybití kondenzátoru.
1...,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,...161
Powered by FlippingBook