Návod "DZS Elektronika" - page 6

© 2013 Didaktik s. r. o.
4
Úvod - návody k pokusům
Tato brožura obsahuje celou řadu pokusů z oblasti elektřiny, magnetismu a elektrostatiky. Je určena
k demonstrační soupravě „DZS Elektronika“ dodávané naší firmou Didaktik s.r.o.
v pokusech je výčet materiálu v tabulce rozdělen na 2 skupiny. Levý sloupec je materiál, který je součástí
soupravy. Pravý sloupec je materiál, který není součástí soupravy, a kde se předpokládá, že tyto součástky,
popřípadě měřící přístroje nebo zdroje škola vlastní. Jedná se o součástky ze soupravy „DZS Elektronika 2 –
doplněk“, „DZS Elektřina 1“, „DZS Elektřina 2“ a „DZS Elektřina 3“. Obsahy těchto souprav jsou uvedeny níže.
Nutným příslušenstvím je také „DZS Tabule propojovací“ a pokud není tato tabule upevněna pevně např. na
stěně, tak také „DZS Stativový materiál“.
v některých pokusech je nutný měřící přístroj (V, A, Ohm). Pokud škola nevlastní panelový měřící přístroj
určený k zasunutí do propojovací tabule, pro pokus je nutné tento přístroj nahradit modulem „Vedení
přerušené“ a připojit na tento modul externí měřící přístroj.
Snahou naší firmy je vycházet vstříc všem požadavkům pedagogických pracovníků a pokud je to možné,
samozřejmě je i plnit. Doufáme, že se Vám bude se soupravou dobře pracovat a pod Vašim vedením přinese žákům
nové poznatky s fyziky. Děkujeme Vám za zakoupení soupravy.
RNDr. Roman Iška
ředitel společnosti
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...161
Powered by FlippingBook