Návod "DZS Elektronika" - page 60

© 2013 Didaktik s. r. o.
58
4.3. Nabití kondenzátoru
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
3
1
Modul odpor 47 kΩ
1
Zdroj napětí
13
1
Modul kondenzátor 1000 μF
4
Spojovací vodiče
2
1
Modul odpor 10 kΩ
1
Modul přímé vedení
1
Modul odporu 1 kΩ
1
Modul kondenzátor 10000 μF
1
Modul přepínač
1
Modul tlačítko
1
Modul spínač
1
Měřící přístroj 10 mA=
1
Měřící přístroj 10 V=
1
Stopky
Schéma :
Nabíjení kondenzátoru se zkoumá ve dvou stupních. Jednodušší pokus má dokázat, že nabíjecí doba je
proporcionální (úměrná) R. C. Následovně se přezkouší shodnost mezi rovnicí pro zvýšení napětí a mezi
experimentálním výsledkem. Za pomocí přepínače může být kondenzátor nabíjený a vybíjený. Pomocí (pokud
možno) digitálního voltmetru se měří zvýšení napětí.
1. pokus :
Po vybití kondenzátoru se změří doba od sepnutí spínače do zvýšení napětí na 5 V.
Výsledek :
R
C
t
t
CR
.
10 kΩ
1 000 μF
8 s
1250
10 kΩ
10 000 μF
80 s
1250
1 kΩ
10 000 μF
8 s
1250
47 kΩ
1 000 μF
37 s
1250
Poznatek :
t
CR
.
je konstantní, t je úměrné k R. C.
1...,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,...161
Powered by FlippingBook