Návod "DZS Elektronika" - page 62

© 2013 Didaktik s. r. o.
60
4.4. Vybití kondenzátoru
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
3
1
Modul odpor 47 kΩ
1
Zdroj napětí
13
1
Modul kondenzátor 1000 μF
6
Spojovací vodiče
2
1
Modul odpor 10 kΩ
2
Modul přímé vedení
1
Modul odporu 1 kΩ
1
Modul kondenzátor 10000 μF
1
Modul přepínač
1
Měřící přístroj 10 mA=
1
Měřící přístroj 10 V=
1
Stopky
Schéma :
Obdobně jako v 4. 3 můžeme ukázat, že také vybíjecí doba je úměrná R. C. Vybití kondenzátoru se
zkoumá ve dvou stupních. Jednodušší průzkum má dokázat, že vybíjecí doba je úměrná R. C. Nakonec je
přezkoušena shodnost mezi rovnicí pro zvýšení napětí a mezi experimentálním výsledkem.
Zapojení :
Stavba podle zobrazení. Za pomoci spínače může být kondenzátor nabíjený a vybíjený. Pomocí (pokud
možno) digitálního voltmetru je prováděno měření poklesu napětí.
1. pokus :
Po sepnutí vybíjecího spínače se měří v odstupech vždy po 5 sec. , měřeno ve dvou dílčích pokusech
napětí a síla vybíjecího proudu (R=1kΩ, c=1000 μF, U=10,0 V).
t(s)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
U(V)
10
6,4
4,3
2,6
1,9
1,3
0,9
0,63
0,44
0,31
0,23 0,17
I(mA)
9,5
6,4
4,1
2,7
1,8
1,2
0,9
0,6
0,4
0,3
0,2
0,1
Má být ukázána shoda s rovnicemi pro U (t) a I (t).
)
1.(
)(
.
0
CR
t
e U tU
 
a
CR
t
e
R
U
tI
.
0
.
)(
1...,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,...161
Powered by FlippingBook