Návod "DZS Elektronika" - page 63

© 2013 Didaktik s. r. o.
61
2. pokus :
Velmi lehce sedá zjistit kapacita kondenzátoru pomocí časové konstanty t = R. C. Napětí kondenzátoru
stoupá (nebo klesá) v rozsahu časového rozdílu na vždy 37%.
Pro t = τ platí : U (t) = U
0
. e -1 = 0,37. U
0
Příklad pro kondenzátor 1000 μF, R= 10 kΩ, τ = 10,7 sec. plyne C =
R
= 1070 μF
1...,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,...161
Powered by FlippingBook