Návod "DZS Elektronika" - page 64

© 2013 Didaktik s. r. o.
62
4.5. Kondenzátor dodává proud bází
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
1
Modul tranzistor NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
13
1
Modul kondenzátor 1000 μF
6
Spojovací vodiče
2
1
Modul odpor 10 kΩ
3
Modul přímé vedení
1
Modul odporu 1 kΩ
1
Modul kondenzátor 10 000 μF
2
Modul objímka žárovky E10
2
Žárovky 10V/0,05A, E10
1
Stopky
Schéma :
Tato zkouška by měla být předváděna tehdy, když má být ukázán vliv R a C na dobu vybíjení
kondenzátoru pouze kvalitativně. Doba vybití není přesně úměrná R. C (rušivé vlivy tranzistoru). Měřící přístroj má
pouze ukázat to, že získáme dobrý kvalitativní náhled. Pokus 4. 5 je tedy rozšíření 4. 1, ale může být smysluplně
zařazen po 4. 3 a 4. 4.
Pokus :
Kondenzátor C je nabíjen v poloze L (nabíjení, dbát na správnou polarizaci!). Levá žárovka se nakrátko
rozsvítí. Následně se natočí kondenzátor o 90° a zastrčí plusovou stranou doprava do okruhu bází. Kondenzátor
se vybíjí přes emitor-kolektorového okruhu - po dobu vybíjecího procesu svítí pravé světlo.
Budou použity různé kapacity C a odpory R.
Jak dlouho svítí žárovečka ?
Doba rozsvícení odpovídá době vybití t.
C
R
R. C
t
1 000 μF
1 kΩ
1 000
5 s
1 000 μF
10 kΩ
10 000
22 s
10 000 μF
10 kΩ
100 000
250 s
Poznatek :
Při větším součinu R. C trvá vybití kondenzátoru déle.
1...,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,...161
Powered by FlippingBook