Návod "DZS Elektronika" - page 65

© 2013 Didaktik s. r. o.
63
4.6. Nevybitý kondenzátor působí jako spojení nakrátko
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
1
Modul tranzistor NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
4
Spojovací vodiče
3
Modul přímé vedení
1
Modul kondenzátor 10 000 μF
1
Modul odpor 1 kΩ
1
Modul odpor 22 kΩ
1
Modul objímka žárovky E10
1
Žárovka 10V/0,05A, E10
1
Měřící přístroj 10V=
1
Měřící přístroj 100 mA
Schéma :
Pokusy 4. 6 až 4. 8 jsou myšleny jako základ pro porozumění multivibrátorových obvodů. Tento pokus má
ukázat, že nenabitý kondenzátor, který bude zapojen mezi bází a emitorem, zamezí protékání předtím tekoucího
bázového proudu (proudu bází). (Když Q= 0, potom také U= Q : C = 0, napětí mezi bází a emitorem bude nulové).
Teprve když je kondenzátor nabit na 0,6 V, může opět proud bází protékat a tím měřící přístroj ukáže také
kolektorový proud.
Zapojení :
Kondenzátor 10 000 μF se odstraní z obvodu a bezpečně vybije (například po určitou dobu se dotýkat
pomocí odporu 100 Ω). Žárovečka svítí.
Pokus :
Je zapojen nenabitý kondenzátor (dbát na polarizaci !).
Výsledek :
Žárovečka zhasne, voltmetr ukáže počínající nabíjení, miliampérmetr ukáže nulový kolektorový proud.
Když voltmetr ukazuje asi 0,6 V, lze pomocí miliampérmetru poznat nastávající kolektorový proud.
Poznatek :
Nenabitý kondenzátor působí jako spojení nakrátko.
1...,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,...161
Powered by FlippingBook