Návod "DZS Elektronika" - page 66

© 2013 Didaktik s. r. o.
64
4.7. Neočekávané chování kondenzátoru
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
1
Modul tranzistor NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
13
1
Modul kondenzátor 1000 μF
4
Spojovací vodiče
1
Modul přímé vedení
1
Modul spínač
1
Modul odpor 22 kΩ
2
Modul objímka žárovky E10
2
Žárovka 10V/0,05A, E10
1
Měřící přístroj 10V=, nula uprostřed
1
Měřící přístroj 100 mA
Schéma :
Když je tranzistor řízený, je napětí kolektor-emitor téměř nulové, tranzistor působí jako sepnutý spínač.
Tento stav se používá u multivibrátorových obvodů. V tomto pokuse má sepnutý spínač nahradit řízený tranzistor.
Jaký neočekávaný důsledek může způsobit kondenzátor, ležící mezi kolektorem řízeného tranzistoru, by mělo být
poznatkem pokusu.
Zapojení :
Spínač má být otevřený (uzavírající tranzistor). Tranzistor vpravo obdrží proud báze přes odpor 22 kΩ,
čímž žárovečka vpravo svítí. Kondenzátor je nabit touto cestou : <<levá žárovečka - kondenzátor - báze –
emitor>>.
Voltmetr ukáže křemíkové propustné napětí 0,7 V.
Pokus :
Co se stane, když bude spínač sepnut ? Obdrží tranzistor nadále svůj proud báze ? Spínač bude sepnut.
Výsledek :
Pravá žárovečka zhasne.
Vysvětlení :
Sepnutím spínače přijde levá, kladně nabitá strana kondenzátoru na emitor, pravá, záporně nabitá
strana na bázi. Toto ukazuje také voltmetr : Báze mínus 8V, emitor kladný. Tímto se tranzistor uzavře.
Kondenzátor se přebije cestou : <<22 kΩ - kondenzátor – spínač>>. Jakmile pravá strana kondenzátoru dosáhne
plus 0,7 V, protéká opět proud bází a žárovečka svítí.
1...,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,...161
Powered by FlippingBook