Návod "DZS Elektronika" - page 67

© 2013 Didaktik s. r. o.
65
4.8. Kondenzátor v obvodu se střídavým napětím
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
12
1
Modul kondenzátor 100 μF
1
DZS tabule propojovací
1
Zdroj napětí
4
Spojovací vodiče
1
Modul otočný přepínač pólů
1
Modul objímka žárovky E10
1
Žárovka 10V/0,05A, E10
1
Měřící přístroj 10V=
Schéma :
Aniž bychom museli rozebrat základní zapojení, může být v obou posledních mezerách zásuvkové desky
uspořádáno 5 kostek s přepínačem.
1. pokus :
Při přiřazení napětí svítí žárovečka krátce při nárazu nabíjecího proudu. Při přepnutí se znovu rozsvítí,
protože kondenzátor začíná být přebitý. Čím častěji bude přepnut v časové jednotce, tím častěji se rozsvítí
žárovečka a tím větší je střední hodnota proudu, neboť velikost nabíjecího proudu protékajícího přes žárovečku v
časové jednotce stoupá. Z toho se zjišťuje, že při vyšší frekvenci stoupá hodnota proudu.
2. pokus :
Přepínač se odstraní a nastaví se střídavé napětí 10 V. Žárovečka teď svítí trvale. Voltmetr se zapojí
podle zapojovacího nákresu.
Výsledek :
Voltmetr ukazuje pokles napětí, přesně tak, jako by byl zapojen odpor.
Poznatek :
Kondenzátor se při střídavém napětí chová jako odpor.
1...,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,...161
Powered by FlippingBook