Návod "DZS Elektronika" - page 68

© 2013 Didaktik s. r. o.
66
4.9. Kondenzátor jako elektrický odpor v obvodu se střídavým proudem
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
10
1
Modul kondenzátor 1μF
1
DZS tabule propojovací
11
1
Modul kondenzátor 10 μF
1
Zdroj napětí
4
Spojovací vodiče
1
Měřící přístroj 30V~
1
Měřící přístroj 100 mA~
1
Generátor funkcí
Schéma :
Pokus 4. 7 ukázal, že se kondenzátor při střídavém napětí chová jako el. odpor. V tomto pokusu má být
zjištěna velikost el. odporu a na čem je odpor závislý.
1. pokus :
Při sériovém zapojení mezi měřícím přístrojem - mA a kondenzátorem je přivedeno střídavé napětí.
Velikost napětí se zvolí tak, aby měřící přístroj ukazoval 4 mA~. Jaké napětí ukáže voltmetr ?
Ukáže asi 12,6 V (podle chyby měření).
R = U : I = 12,6 V : 0,004 A = 3 150Ω (přesná hodnota by byla 3180Ω, tedy přibližně 3200Ω)
2. pokus :
Kondenzátor 1 μF se nahradí kondenzátorem 10 μF.
Výsledek :
Velikost (síla) proudu stoupne na asi 40 mA, tedy hodnota el. odporu klesá na desetinu (pokud by
odchylka byla příliš veliká, musela by být přesná hodnota kapacity zjištěna).
Poznatek :
Hodnota odporu klesá při větší kapacitě.
R = 3200 : C (C v μF, rovnice platí pro síťovou frekvenci 50 Hz).
3. pokus :
Pokus 4. 7 dává tušit, že se stoupající frekvencí stoupá velikost proudu, hodnota el. odporu se tedy
snižuje. Abychom domněnku potvrdili, použije se místo síťového napětí jako napěťový zdroj generátor funkce se
sinusovým výstupem (kondenzátor 1 μF). Při 100 Hz se zvolí výstupní napětí tak, aby miliampérmetr ukázal 8 mA.
Potom se frekvence změní.
100 Hz
8 mA
200 Hz
16 mA
400 Hz
32 mA
Poznatek :
Hodnota odporu klesá při x-násobné frekvenci z 50 Hz na x-tou část.
Všeobecně platí :
 
 
C
C C
C
R
C
1
.
3180
.
100
1 1
.
50.2
1
.
1
1...,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,...161
Powered by FlippingBook