Návod "DZS Elektronika" - page 69

© 2013 Didaktik s. r. o.
67
4.10. Kondenzátor odděluje stejnosměrné napětí
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
1
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
11
1
Modul kondenzátor 10 μF
1
Zdroj napětí
4
Spojovací vodiče
1
Modul odpor 500 Ω
1
Modul odpor 1 kΩ
1
Měřící baterie 1,5 V=
1
Osciloskop nebo měřící přístroj 3 V=~
Schéma :
Mnohdy je nutné oddělit stejnosměrné napětí, které překrývá střídavé napětí. V tomto pokuse se vytváří
překrytí stejnosměrným a střídavým napětím (bateriová stavebnice a síťový přístroj) a potom se stejnosměrné opět
oddělí. Tento případ nastává např. v pracovním odporu tranzistoru, který je propustný v důsledku nastavení
pracovního bodu kolektorového klidového proudu a v důsledku zesíleného signálního střídavého napětí.
Pokus s osciloskopem :
Nastavení na DC , 1 V / DIV , 2 ms / DIV Y-vstup osciloskopu se zapojí nejdříve vlevo,
potom vpravo od kondenzátoru.
Výsledek :
Vlevo od kondenzátoru je sinusová křivka v důsledku převažujícího stejnosměrného napětí zvýšená,
vpravo leží přesně nad středovou čarou. Pomocí kondenzátoru se oddělí podíl stejnosměrného napětí.
Pokus bez osciloskopu :
Místo osciloskopu se připojí voltmetr (měřící rozsah 3 V). Měření napětí se uskuteční v
oblasti stejnosměrného jakož i střídavého napětí. Tímto způsobem se změří hodnoty stejnosměrného a střídavého
napětí.
Výsledek :
Vlevo od kondenzátoru : 1,5 V=, 1 V~ Vpravo od kondenzátoru : 0 V=, 0,9 V~. Pomocí kondenzátoru
se oddělí stejnosměrné napětí.
Doporučení :
Pokus činí srozumitelnou funkci AC-DC přepínače na osciloskopu : při AC bude zapojen
kondenzátor, čímž bude odděleno stejnosměrné napětí.
1...,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,...161
Powered by FlippingBook