Návod "DZS Elektronika" - page 7

© 2013 Didaktik s. r. o.
5
Obsahy stavebnic
A. Obsah soupravy „DE900-1A DZS Elektřina 1”
Počet
mj Označení
Popis součástek
1.
4
ks DE920-1B
Modul připojení
2.
5
ks DE920-1C
Modul vodič přímý
3.
2
ks DE920-1D
Modul vodič přímý se zdířkou
4.
5
ks DE920-1E
Modul vodič T
5.
2
ks DE920-1F
Modul vodič T se zdířkou
6.
5
ks DE920-1G
Modul vodič L
7.
4
ks DE920-1H
Modul vodič L se zdířkou
8.
2
ks DE920-1J
Modul vodič přerušený
9.
1
ks DE920-1K
Modul vodič L přerušený
10.
1
ks P7806-1G
Úložný box velký
11.
1
ks P7810-1A
Vložka úložného boxu
2
2
2
2
2
3
3
4
4
4
4
4
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
9
8
8
1
1
1
1
10
11
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...161
Powered by FlippingBook