Návod "DZS Elektronika" - page 71

© 2013 Didaktik s. r. o.
69
5. Zapojení multivibrátoru
5.1. Bistabilní multivibrátor
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
1
Modul tranzistor NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
2
1
Modul odpor 10 kΩ
4
Spojovací vodiče
19
1
Modul tranzistor NPN, báze vpravo
2
Modul přímé vedení
1
Modul odpor 1 kΩ
2
Modul objímka žárovky E10
2
Žárovky 10V / 0,05A, E10
Schéma :
Elektronické paměťové prvky musí obsahovat dva trvalé stavy.
Zapojení :
Zapojení se vytvoří podle obrázku. (Šrafované) rovné vedení uprostřed vedení není zapojeno, nýbrž
bude zapojeno v průběhu pokusu do polohy I nebo II. (Znázorňují to šipky!)
Pokus :
Po připojení napětí musí jedna z obou žároveček svítit, druhá nesvítí. Přímé vedení se zapojuje vždy na
straně nesvítící žárovečky. Tímto "se překlopí" zapojení do druhého stabilního stavu. Předtím svítící žárovečka
zhasne, druhá svítí.
Poznatek :
Zapojení má dva stabilní stavy. Svítí buď pravá nebo levá lampička. Odtud pochází název "bistabilní"
multivibrátor.
Vysvětlení :
Všechny úlohy s napětím jsou vztaženy na minusové vedení jako nulový - potenciál : Kolektor
uzavírajícího tranzistoru je kladný a udržuje vodivý druhý tranzistor přes jeho bázi. Kolektor vodivého tranzistoru
má nulové napětí a udržuje proto druhý uzavřený přes jeho bázi. Uzavřením obvodu se báze vodivého tranzistoru
vynuluje a tento musí proto uzavírat. Přitom se dostane jeho kolektor na plus a učiní tranzistor předtím uzavřený
vodivým.
1...,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,...161
Powered by FlippingBook