Návod "DZS Elektronika" - page 72

© 2013 Didaktik s. r. o.
70
5.2. Kondenzátor spolupůsobí
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
1
Modul tranzistor NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
2
1
Modul odpor 10 kΩ
6
Spojovací vodiče
19
1
Modul tranzistor NPN, báze vpravo
2
Modul přímé vedení
1
Modul kondenzátor 10000 μF
1
Modul odpor 1 kΩ
2
Modul objímka žárovky E10
2
Žárovky 10V/0,05A, E10
Schéma :
K pokusu 4. 7 bylo již zadání připraveno. Tam nahradil spínač levý tranzistor. Tento pokus má sloužit k
pochopení role kondenzátoru u mono a astabilního multivibrátoru. Rozdíl od 5. 3 spočívá především v tom, že z
kolektoru pravého tranzistoru nevzniká žádné spojení doleva.
1. pokus :
Kondenzátor není ještě zapojen! Obě žárovečky svítí. Pozorujeme rozdíl od 5. 1 : nevzniká zde
oboustranné uzavírání, protože kolektory nejsou propojeny s bází druhého tranzistoru. Odpor 1 kΩ je odstraněn :
Levá žárovečka zhasne, protože nedostane žádný bázový proud.
2. pokus :
Odpor 1 kΩ zůstane vyřazen. Kondenzátor bude vybit a (pólově správně!) zapojen. Levá žárovečka se
krátce rozsvítí (nabíjecí proud), nabíjení kondenzátoru se uskuteční přes : plus - levá žárovečka (nabíjení plus) a
minus - emitor vpravo - báze vpravo (nabíjení mínus). Voltmetr ukazuje 9,3 V (proti 10V - U
BB
, vpravo).
3. pokus :
Zařadí se odpor 1Ω. Proč svítí levá žárovečka a pravá zhasne ? Levý tranzistor obdrží bázový proud a
stane se vodivým. Plusová strana kondenzátoru leží nad vodivým tranzistorem na emitoru, minusová strana na
bázi pravého tranzistoru, čímž je tento uzavřen. Ale kondenzátor se vybíjí přes 10 kΩ a tranzistor (vlevo) a potom
se přebíjí do 0,7 V. Při tomto plusovém napětí obdrží pravý tranzistor bázový proud a obě žárovečky svítí.
Podstatný poznatek pro další pokusy spočívá z poznání nabíjecí cesty a vybíjecí cesty kondenzátoru. Obě
tyto cesty musí být zřetelně vyznačeny.
1...,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,...161
Powered by FlippingBook