Návod "DZS Elektronika" - page 73

© 2013 Didaktik s. r. o.
71
5.3. Monostabilní multivibrátor
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
1
Modul tranzistor NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
19
1
Modul tranzistor NPN, báze vpravo
6
Spojovací vodiče
13
1
Modul kondenzátor 1000 μF
1
Modul přímé vedení
2
1
Modul odpor 10 kΩ
1
Modul odpor 1 kΩ
1
Modul kondenzátor 10000 μF
2
Modul objímka žárovky E10
2
Žárovky 10V/0,05A, E10
Schéma :
Monostabilní znamená, že je trvalý pouze jeden stav. Pokud je zapojení z tohoto stavu převedeno do
druhého stavu, překlopí se sám od sebe zase nazpátek.
Zapojení :
Zapojení se provádí podle nákresu. Přímé (šrafované) vedení je v průběhu pokusu zapojeno pouze
krátkodobě. Musí se dbát na správnou polaritu kondenzátoru!
1. pokus :
Po přiložení napětí musí pravá žárovečka svítit. Toto je stabilní stav. Krátkodobým zapojením přímého
(šrafovaného) vedení zhasne pravá žárovečka, a levá se rozsvítí. Po odstranění přímého vedení se však překlopí
zapojení opět do stabilního stavu.
Poznatek :
Také monostabilní multivibrátor má dva přepínací stavy, ale je pouze v jednom stavu stabilní.
2. pokus :
Abychom mohli lépe porozumět procesu, zpomalí se zpětné překlápění, přičemž se zapojí kondenzátor
10 000 μF. Připojí se voltmetr (10V=) nejdříve pod a nad šrafovaným spojem, měří se tedy napětí pravé
kondenzátorové desky proti minusovému vedení. Toto napětí je ve stabilním stavu (nic neobvyklého!) 0,7 V. Při
zapojení spojení (obvodu) se napojí báze vpravo na nula voltů, tranzistor musí uzavírat, jeho kolektor se stává
pozitivní a vytvoří vodivý levý tranzistor přes jeho bázi. Kondenzátor, který byl zpočátku nabit na 9,3 V, se vybíjí,
poněvadž leží vlevo nad vodivým tranzistorem a vpravo nad zapojeným spojením na nule.
1...,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72 74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,...161
Powered by FlippingBook