Návod "DZS Elektronika" - page 74

© 2013 Didaktik s. r. o.
72
Jakmile se spojení zruší (uvolní), nabíjí se kondenzátor cestou : plus - 10 kΩ - kondenzátor - levý tranzistor
- mínus, a sice vpravo pozitivně. Jakmile dosáhne toto napětí 0,7 V, stane se vodivý pravý tranzistor a uzavře levý
tranzistor. Tím je opět vytvořen stabilní stav. Cestou : levá žárovečka - kondenzátor - báze - emitor vpravo je nabitý
kondenzátor na 9,3 V (plus vlevo).
Toto se pozná, když se voltmetr připojí na kondenzátor a pokus se zopakuje.
1...,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,...161
Powered by FlippingBook