Návod "DZS Elektronika" - page 75

© 2013 Didaktik s. r. o.
73
5.4. Blikavé zapojení (obvod)
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
1
Modul tranzistor NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
19
1
Modul tranzistor NPN, báze vpravo
4
Spojovací vodiče
13
1
Modul kondenzátor 1000 μF
1
Modul přímé vedení
2
1
Modul odpor 10 kΩ
1
Modul odpor 1 kΩ
12
1
Modul kondenzátor 100 μF
2
Modul objímka žárovky E10
4
1
Modul potenciometr 10 kΩ
2
Žárovky 10V/0,05A, E10
Schéma :
Toto zapojení se vlastně jmenuje "astabilní multivibrátor". Nezůstane tedy v žádném z obou stavů trvale,
nýbrž převrací se sem a tam. Toto může být využito samozřejmě pro blikavé zapojení.
Zapojení :
Stavba zapojení podle zobrazení. Jsou použity dva RC členy, jejichž součin je roven :
R
1
=1 kΩ, C
1
=1000 μF a R
2
=10 kΩ, C
2
=100 μF.
Součin R a C dává 1000. Musí být dbáno na správnou polaritu kondenzátorů!
Pokus :
Po vložení 10 Voltů stejnosměrného napětí blikají obě žárovečky střídavě.
Poznatek :
Z důvodu střídavého kmitání obou RC členů se střídavě vždy jeden tranzistor uzavře, a druhý se stane
vodivým a naopak. Frekvence blikání může být měněna! Je závislá na hodnotě odporu ohmického odporu a na
kapacitě kondenzátoru. Při použití otočného odporu místo odporu 10 kΩ může být součin R a C lehce změněn.
1...,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74 76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,...161
Powered by FlippingBook