Návod "DZS Elektronika" - page 76

© 2013 Didaktik s. r. o.
74
5.5. Astabilní multivibrátor (způsob funkce)
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
1
Modul tranzistor NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
19
1
Modul tranzistor NPN, báze vpravo
4
Spojovací vodiče
13
1
Modul kondenzátor 1000 μF
2
Modul přímé vedení
2
1
Modul odpor 10 kΩ
1
Modul odpor 22 kΩ
1
Modul kondenzátor 10000 μF
2
Modul objímka žárovky E10
2
Žárovky 10V/0,05A, E10
1
Měřící přístroj 30 V= (nulový bod uprostřed)
Schéma :
Vysvětlení způsobu funkce astabilního multivibrátoru by nemělo být pouze čistou teorií, nýbrž by mělo být
doloženo měřeními. Abychom získali čas pro měření napětí, je u tohoto zapojení velmi zpomalena posloupnost
překlápění. Pomocí voltmetru (30 V=) se změří napětí mezi různými body, přičemž označení se vztahuje stále k
výchozímu bodu.
Perioda se rozdělí do čtyř úseků :
1. Pravá žárovečka se právě rozžíhá.
2. Časové období, ve kterém svítí pravá žárovečka a levá zůstane tmavá. Zde probíhají přebíjecí procesy,
které nakonec vedou k úseku 3.
3. Rozsvítí se levá žárovečka, pravá zhasne.
4. Časové období, ve kterém svítí levá žárovečka. Přebíjecí procesy teď probíhají na levé straně, čímž
můžeme měření napětí přesunout na levou stranu, což by ale nemělo přivodit žádné těžkosti.
Měřící body (V)
Pravé světlo
zasvítí při
Pokud pravé
světlo svítí při
Levé světlo
zasvítí při
Pokud levé
světlo svítí
Pravé světlo
zasvítí při
1 - 0
-8V klesajících
klesajícím
napětí na +0,5V
+ 0,7V
0,7 V
-8 V klesajících
3 - 2
+9,3V klesajících klesajícím
napětí na +0,5V
+9,3 V
9,3 V
9,3 V klesajících
3 - 0
0
0
10
10
0
4 - 2
17
klesající
9,3
9,3
17
4 - 3
10
10
0
0
10
1...,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75 77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,...161
Powered by FlippingBook