Návod "DZS Elektronika" - page 77

© 2013 Didaktik s. r. o.
75
Vysvětlení :
1. Když Tr
1
vodí a L
1
se rozsvítí, byl C
1
právě předtím rychle nabit (přes L
1
, C
1
, Tr
2
) a uzavírá teď Tr
2
,
protože plusová strana leží na emitoru a minusová strana leží na bázi Tr
2
(podle 4. 6 a 5. 2). Současně se
nabíjí C
2
skoro okamžitě přes L
2
, C
2
, Tr
2
.
2. V průběhu svícení z L
1
vybíjí se C
1
přes R
1
, C
1
, Tr
1
a přebíjí se až na + 0,7 V.
3. V tomto okamžiku je vodivý Tr
2
, L
2
se rozsvítí a C
2
teď opačně uzavře Tr
1
, současně bude C
1
dobit.
4. V průběhu svícení z L
1
vybíjí se C
2
a přebíjí se na 0,7 V. V tomto okamžiku je Tr
1
vodivý a proces začíná
opět od začátku.
1...,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76 78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,...161
Powered by FlippingBook