Návod "DZS Elektronika" - page 78

© 2013 Didaktik s. r. o.
76
5.6. Multivibrátorová hudba
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
1
Modul tranzistor NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
19
1
Modul tranzistor NPN, báze vpravo
4
Spojovací vodiče
9
1
Modul kondenzátor 0,1 μF
1
Modul přímé vedení
10
1
Modul kondenzátor 1 μF
1
Modul reproduktor
2
1
Modul odpor 10 kΩ
1
Modul odpor 1 kΩ
4
1
Modul potenciometr 10 kΩ
2
Modul objímka žárovky E10
2
Žárovky 10V/0,05A, E10
Schéma :
Poněvadž astabilní multivibrátor spočívá na vybití obou kondenzátorů, můžeme ovlivňovat frekvenci v
širokém rozsahu volbou obou součinů RC. Zatímco součiny R. C (kΩ. μF) při blikavém zapojení činily 10 000, má v
tomto pokusu činit hodnota součinu 1 až 10. Frekvence by měla tedy stoupnout na 1000 násobek.
Zapojení :
Levá RC kombinace je vlivem otočného odporu variabilní, čímž může být frekvence měřena, můžeme
tedy generovat tóny. Jeden odpor je zaveden z báze pravého tranzistoru tak, aby byl chráněný tranzistor v koncové
poloze potenciometru. Připojený reproduktor učiní frekvenci slyšitelnou.
Pokus :
Potenciometr se nastaví před připojením napětí na nejvyšší hodnotu odporu. Hluboký tón může být
zvýšen při otáčení otočného odporu. Při příliš malé hodnotě odporu může chvění (kmitání) ustat. Potom se natáhne
ze zdířky Spojovací vodiče (např. + 10 V), zvětší se hodnota odporu a zase se zastrčí spojovací vodiče.
Poznatek :
Při vhodné volbě RC-kombinací vzniká kmitání ve slyšitelné oblasti.
1...,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77 79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,...161
Powered by FlippingBook