Návod "DZS Elektronika" - page 79

© 2013 Didaktik s. r. o.
77
5.7. Světlo vyrábí hudbu
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
1
Modul tranzistor NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
19
1
Modul tranzistor NPN, báze vpravo
4
Spojovací vodiče
9
1
Modul kondenzátor 0,1 μF
1
Modul přímé vedení
10
1
Modul kondenzátor 1 μF
1
Modul odpor 1 kΩ
2
1
Modul odpor 10 kΩ
1
Modul reproduktor
6
1
Modul LDR
2
Modul objímka žárovky E10
2
Žárovky 10V/0,05A, E10
1
Kapesní svítilna
Schéma :
Změna hodnoty odporu v RC-kombinaci se může uskutečnit také pomocí střídavého osvětlení LDR. Libě
znějící pořadí (sled) tónů je přirozeně těžce dosažitelné. K docela určitému zdroji světla bychom potřebovali řadu
filtrů s různými šedými hodnotami. Ale při tomto názorném pokusu jde pouze o možnost principiální.
Zapojení :
Vzhledem k 5. 6 bude vyměněn pouze potenciometr za LDR.
Pokus :
Pomocí světelného zdroje se osvětlí okénko LDR - stavebnicové součástky. Vytvořením více nebo méně
stínů můžeme vyrobit různé tónové výšky. Při příliš malém odporu-LDR může kmitání ustat. V tomto případě se
musí krátce vypnout a zase zapnout stejnosměrné napětí.
1...,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,...161
Powered by FlippingBook