Návod "DZS Elektronika" - page 8

© 2013 Didaktik s. r. o.
6
B. Obsah soupravy „DE900-2A DZS Elektřina 2”
PČ Počet
mj Označení
Popis součástek
Technické parametry
1.
2
ks DE920-2A
Modul s objímkou E10
2.
3
ks DE920-2F
Modul s objímkou E14
3.
3
ks DE920-2K
Modul baterie 1.5V
4.
3
ks DE920-2R
Modul vypínač ON/OFF
250V / 0,15A
5.
2
ks DE920-2T
Modul přepínač
250V / 0,15A
6.
1
ks DE920-2S
Modul tlačítko
250V / 0,15A
7.
1
ks DE920-2B
Modul doutnavka
70V / 90V zápal.
8.
2
ks DE920-3G Modul odpor 100
max : 100V DC / 50V AC / 2W
9.
2
ks DE920-3M Modul odpor 500
max : 100V DC / 50V AC / 2W
10.
1
ks DE920-3O Modul odpor 1 k
max : 100V DC / 50V AC / 2W
11.
1
ks DE920-3R
Modul odpor 10 k
max : 100V DC / 50V AC / 2W
12.
1
ks DE920-3T
Modul nastavitelný odpor 10 k
max : 100V DC / 50V AC/4W
13.
1
ks DE920-3S
Modul potenciometr 470
max : 100V DC / 50V AC / 4W
14.
1
ks DE922-1A
Modul pro cívku
15.
1
ks DE922-1L
Modul pro cívku s bočním připojením vlevo
16.
1
ks DE922-1B
Modul pro cívku s odbočkou v středě
17.
2
ks DE920-2L
Modul se svorkou
pro upevnění držáku elektrod
18.
1
ks DE920-2M Modul upínač pro tyče, do průměru 10 mm
3 otvory se šrouby
19.
1
ks DE927-1M Modul motor s převodem
3V / 145 rpm 96 : 1
20.
1
ks P7806-1G
Úložný box velký
21.
1
ks P7810-1A
Vložka úložného boxu
Poznámka : žárovky nejsou součástí dodávky, lze je zakoupit zvlášť jako náhradní díl pod označením DE310-9S.
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
6
7
8
8
9
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17
18
19
20
21
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...161
Powered by FlippingBook