Návod "DZS Elektronika" - page 80

© 2013 Didaktik s. r. o.
78
5.8. Obdélníkový a trojúhelníkový generátor
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
1
Modul tranzistor NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
19
1
Modul tranzistor NPN, báze vpravo
6
Spojovací vodiče
9
1
Modul kondenzátor 0,1 μF
2
Modul přímé vedení
10
1
Modul kondenzátor 1 μF
1
Modul odpor 1 kΩ
11
1
Modul kondenzátor 10 μF
2
Modul objímka žárovky E10
2
1
Modul odpor 10 kΩ
2
Žárovky 10V/0,05A, E10
4
1
Modul potenciometr 10 kΩ
1
Osciloskop
Schéma :
Jak známo, jsou nejdůležitější tvary kmitání sinusové, obdélníkové a trojúhelníkové. Z jakých kmitů sestává
multivibrátorová hudba ? Tato otázka má být projednána na závěr pokusů s multivibrátorem.
1. pokus :
Čárkované propojení bude sestaveno teprve v 3. Vstup-Y osciloskopu se zapojí podle nákresu zapojení
nejdříve s obvodu Y
1
bodem. Na obrazovce osciloskopu je vidět pravoúhlý signál.
2. pokus :
Vstup-Y osciloskopu spojit s bodem obvodu Y
2
. Je vidět pilovitý signál.
3. pokus :
Čárkované spojení se sestaví a spojí se vstup-Y osciloskopu s bodem obvodu Y
3
. Vždy podle nastavení
otočného odporu obdržíme více nebo méně pěkné trojúhelníkové kmitání. Při DC-poloze lze poznat, že se
stejnosměrné napětí překrývá. V postavení AC - může být trojúhelníkové kmitání lépe zvětšeno.
4. pokus :
Ve dvoukanálovém provozu se vkládá nyní napětí Y
1
a Y
3
na kanál 2.
1...,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79 81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,...161
Powered by FlippingBook